گاهی وقتها ....

گاهی وقت‌ها دلت میخواهد با یکی مهربان باشی

دوستش بداری و برایش چای بریزی

گاهی وقت‌ها دلت میخواهد یکی را صدا کنی

!بگویی سلام، می آیی قدم بزنیم؟

گاهی وقت‌ها دلت میخواهد یکی را ببینی

شب بروی خانه بنشینی

فکر کنی و کمی برایش بنویسی

گاهی وقت‌ها...

آدم چه چیزهای ساده ای را ندارد...

/ 1 نظر / 50 بازدید
seyedalirezamoosavi

گاهی وقتها آدم چه چیز های ساده ای را ندارد...