40 روز بی تو...

و 40 روز سجاده درد گسترانیدم ... 40 روز تمنا کردم که خدایا غم این خواب به پایان آید

دریغا که انتهای کابوسم حقیقت تلخ جای خالی توست تا همیشه

بی گل وجودت این خانه بهاری ندارد

و بی عطر وجودت جای جای خانه بوی دلتنگیست...

 

/ 4 نظر / 32 بازدید
سمیرا

____ ♣♣♣_____________♣♣♣ _ ♣♣♣____♣♣______♣♣ ____ ♣♣♣ ♣♣_______♣♣_____♣♣ _______ ♣♣ ♣___________♣___♣ __________ ♣ ♣____________♣_♣ ___________ ♣ _ ♣____________♣ ___________ ♣ __ ♣________ ----------------------♣ ____ ♣ ____اپم بدو بیا_______ ♣ ______ ♣ ______________ ♣ ________ ♣ __________ ♣ __________ ♣ ______ ♣ _______ ♣_♣__♣ __ ♣__♣_♣ ______ ♣____♣__♣__♣____♣ _______ ♣_____♣♣_♣____♣ _________ ♣_♣__♣♣__♣ __دیر نکنیا__________ ♣♣ _________________ ♣♣ _____زودی بیا________ ♣♣ _________________ ♣♣........

مسافرغريبه

سلام به دوست خوبم . حالت بهتره؟ عذر ميخوام در اين مدت نتونستم احوالت رو بپرسم . اميدوارم خداي مهربان در دلتنگي دوري از مادر صبرت را بيشتر نمايد.

passat

صبحدم را گفتم - می توانی آیا لب مادر گردی - عسل وقند بریزد از تو لحظهء حرف زدن - جان شوی عشق شوی مهر شوی زرگردی گفت نی نی هرگز - گل لبخند که روید زلبان مادر به بهار دگری نتوان یافت - دربهشت دگری نتوان جست من ازان آب حیات - من ازان لذت جان که بود خندهء اوچشمهء آن - من ازان محرومم خندهء من خالیست - زان سپیده که دمد از افق خندهء او خندهء او روح است - خندهء او جان است جان روزم من اگر,لذت جان کم دارم روح نورم من اگر, روح وروان کم دارم