دستانم

هنوز هیــچ علاجی برای

تنهایی دست هایمان نیافته ایــم !

چرا که یک عمر در مدرسه یادمان دادند

که جا های خالی را فقط می شود

...با " کلمات مناسب " پر کرد !!!

/ 1 نظر / 34 بازدید
مسافرغریبه

سلام به آشنای قدیمی . حالت خوبه؟ روزگار خوب میگذره؟ بعد مدتها اومدم به دنیای بلاگها گفتم احوالی بپرسم. پستهای جدید رو خوندم . امید که باامید ادامه بدی[گل]