بوی پاییز ...

قسم به پاییزی که در راه است...

و به پچ پچ های عاشقانه ی برگ ها...

در حال افتادن !

قسم به بوسه های آخر...

و به باران های گاه و بی گاه...

و به آغوش های خالی...

قسم به عشق...

که من...

پاییز به پاییز...

باران به باران...

آغوش به آغوش دل تنگ توام !

/ 0 نظر / 156 بازدید