وقت عاشقی

شهریور را باید قدم زد


کوچه به کوچه، خیابان به خیابان


شهریور را باید عاشق شد


عاشق یک نفر مثل تو


که بتواند دلگیری عصرهایش را تاب آورد


باید یکی از تو داشته باشم


که دلگرمم کند به پاییز


که دلخوشم کند


به عطر خیابان‌های باران‌خورده


شهریور را نباید آسان رد شد


باید با خودِ تو از خانه زد بیرون


اصلاً شهریور که شد باید تو را برداشت


و برد جایی که هیچکس تو را نبیند


و هی نگاهت کرد


باید خودم را


آماده‌ی عاشقانه‌های پاییز کنم


شهریور را باید با تو عاشقی کرد .

/ 4 نظر / 54 بازدید
yehozendegi

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اوخی

mandolakani

اگر اغتمام رنگ پاییز گیرد...