روح تو...

ای خدای مهربون...

با گریه ای من روبه دنیا آوردی...

با گریه ای هم از دنیا می بری...

پس در این میون به من یاد بده

تا خوب زندگی کنم

همانند سایه ای از فرشتگان در روی زمین

سخته.... کمکم کن!


/ 0 نظر / 41 بازدید